Sprzedaż promocyjna od 21.11.2023 r do 24.12.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 dni od daty zakupu objętego promocją.


Promocja od 06.11.2023 r. do 30.11.2023 r., obejmuje zakupy od 01.09.2023 do 30.11.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2023 r. lub do wyczerpania puli zwrotów.


Sprzedaż promocyjna od 06.11.2023 r. do 10.12.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 60 dni od daty zakupu objętego promocją.


Sprzedaż promocyjna od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r. Zgłoszenia do 30 dni od daty zakupu objętego promocją.


Sprzedaż promocyjna zakończyła się. Zgłoszenia do 30 dni od daty zakupu objętego promocją.