Zasady

Sprzedaż promocyjna zakończyła się 02.04.2024 r.
Zgłoszenia do 30 dni od daty zakupu objętego promocją
lub do wyczerpania puli zwrotów.
 1. W dniach 19.03.2024 r. – 02.04.2024 r. kup odkurzacz
  Dyson V15s Detect Submarine™ w sklepie objętym promocją.
  Pamiętaj: promocja trwa do 02.04.2024 r. lub do wyczerpania puli zwrotów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli chcesz zweryfikować dostępność puli zwrotów, skontaktuj się z organizatorem.
 1. Zachowaj dowód zakupu i opakowanie.
  Pamiętaj: promocją nie są objęte zakupy związane z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przygotuj zdjęcia: dowodu zakupu i fragmentu opakowania wyciętego zgodnie z instrukcją.
 1. Testuj kupiony odkurzacz i podziel się opinią o nim na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu. Zapisz print screen lub zdjęcie wystawionej opinii.
 1. Do 30 dni od daty zakupu zgłoś udział w promocji na www.promocjadyson.pl
 1. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zwrot otrzymasz przelewem na konto.

Potężna moc ssania teraz z funkcją aktywnego mycia

Funkcja 4 w 1

Odkurzacz posiada 4 wszechstronne elektroszczotki do sprzątania na mokro i na sucho, do każdej powierzchni.

Elektroszczotka Dyson Submarine™
aktywnie myje i odkurza podłogi

Została zaprojektowana tak, aby usuwać brud z podłóg twardych czystą wodą przez cały czas sprzątania, pozostawiając czystą i lśniącą podłogę bez smug. Unikalna Technologia Extraction Plate, odsącza nadmiar wody z elektroszczotki prosto do pojemnika, zapobiegając nadmiernemu namoczeniu podłogi.
Elektroszczotka Fluffy Optic™
podświetla niewidoczny kurz
na podłogach twardych


Technologia Illumination wykrywa niewidoczne na pierwszy rzut oka cząsteczki. Precyzyjnie ustawiona wiązka światła sprawia, że niezauważalny na podłogach twardych kurz staje się widoczny – dzięki czemu podczas sprzątania niczego nie przeoczysz.
Elektroszczotka Digital Motorbar™
dokładnie odkurza dywany, zbiera włosy i sierść bez plątania

Zbiera długie włosy i zwierzęcą sierść, automatycznie zapobiegając ich plątaniu. Specjalnie zaprojektowane grzebienie automatycznie usuwają owiniętą sierść i włosy ze szczotki bezpośrednio do pojemnika. Zapewnia dokładne sprzątanie każdej powierzchni.
Mini Elektroszczotka
z technologią zapobiegającą plątaniu

Zbiera długie włosy i zwierzęcą sierść. Stożkowy, zapobiegający plątaniu wałek szczotki skręca włosy do pojemnika. Napędzane silnikiem czyszczenie małych przestrzeni. Odkurza kanapy i materace.

Technologia odkurzania i aktywnego mycia w elektroszczotce Dyson Submarine™

Myje podłogi twarde czystą wodą przez cały czas sprzątania

Elektroszczotka Dyson Submarine™ z funkcją aktywnego mycia została zaprojektowana tak, aby czyścić wszystkie rodzaje podłóg twardych jak płytki, kamień, drewno, linoleum, a także podłogę ceramiczną, winylową oraz laminowaną.

Technologia Extraction PlateRównomiernie nawilża wałek

8 punktów rozprowadzania wody równomiernie nawilża wałek na całej jego szerokości, aby zapewnić równomierne mycie podłogi. Zapobiega nadmiernemu rozlewaniu wody i nie pozostawia smug.


Usuwa mokre i suche zanieczyszczenia

Napędzany silnikiem wałek usuwa rozlane płyny, trudne zaschnięte plamy i okruchy jedzenia z twardej podłogi.


Technologia Extraction Plate

Skuteczne czyszczenie na mokro, bez nadmiaru wody na podłodze. Unikalna konstrukcja płytki umieszczonej tuż przy wałku szczotki, odsącza nadmiar wody z elektroszczotki prosto do pojemnika, zapobiegając nadmiernemu namoczeniu podłogi.

Najwyższa technologia Dyson z funkcją aktywnego mycia

...

Potężna moc ssania

Silnik Dyson Hyperdymium™ obraca się z prędkością do 125 000 obrotów na minutę, generując potężną moc ssania i zapewniając najbardziej dokładne sprzątanie.

...

Technologia Root Cyclone™

14 cyklonów Dyson generuje siłę o wartości do 100 000 g, aby usunąć kurz z przepływającego powietrza – bez utraty mocy ssania.1

...

Do 60 minut pracy na sucho
Do 120 minut pracy na mokro

Zaawansowany 7-ogniwowy akumulator umożliwia dokładne czyszczenie całego domu bez utraty mocy. Wyjmij i wymień akumulator (do kupienia osobno) dla dłuższego korzystania z odkurzacza.2

Zaawansowana i niezwykle szczelna filtracja całego urządzenia

...

Wieloetapowa filtracja

W pełni uszczelniony system filtracji zatrzymuje mikroskopijny kurz, dzięki czemu masz pewność, że nic nie wydostaje się na zewnątrz.

...

Zaawansowana i szczelna filtracja

Zaawansowana i szczelna filtracja całego urządzenia wychwytuje 99,99% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,3 mikrometra (µm).3

...

Wychwytuje mikroskopijne cząsteczki

Usuwa cząsteczki, takie jak alergeny, zarodniki pleśni, roztocza kurzu i łupież zwierzęcy – zapewniając higienicznie czysty dom.

Produkt

Zwrot 300 zł

Dyson v15s Detect Submarine™

Formularz został poprawnie wysłany.
Dziękujemy.

Formularz

Zgłoś udział w promocji!
Pamiętaj: promocja trwa do 02.04.2024 r. lub do wyczerpania puli zwrotów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli chcesz zweryfikować dostępność puli zwrotów, skontaktuj się z organizatorem.

Pamiętaj: promocją nie są objęte zakupy związane z działalności gospodarczą lub zawodową (dowodem zakupu nie może być faktura wystawiona z NIP dla firmy).
Zobacz, jak poprawnie wyciąć fragment opakowania do zdjęcia. Zobacz instrukcję.
Każde z załączonych zdjęć musi być mniejsze niż 10MB.
Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznałem/am się i akceptuję całość Regulaminu.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych.

Wyrażam opcjonalną dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Dyson Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail.
Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Dystrybutor, to jest Dyson Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Administrator danych powierzy Organizatorowi, to jest spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji Zwrotów i rozpoznania reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Pełna treść polityki prywatności Administratora danych, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://privacy.dyson.com/pl/globalprivacypolicy.aspx.
Zobacz więcej Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Uczestników Promocji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia chęci udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji w wyżej wymienionym zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia, jego weryfikacji i wydania Zwrotu kwoty pieniężnej. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie przystąpienia do Promocji, w tym umożliwienie realizacji Zwrotu kwoty pieniężnej i rozpatrzenia reklamacji w Promocji.

Organizator może udostępnić dane kontaktowe Uczestnika następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Dystrybutora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane będą przechowywane przez Administratora danych przez czas trwania Promocji oraz przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła realizacja Zwrotów kwoty pieniężnej w celu udokumentowania realizacji Zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Osoby zgłaszające chęć udziału w Promocji mogą dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę marketingową na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych na podany przez Uczestnika adres e-mail, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu otrzymywania przez Uczestnika na podany adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Administratora danych wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dystrybutora. Wyrażenie zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail ma charakter dobrowolny. W wypadku wyrażenia zgody marketingowej na otrzymywanie wiadomości e-mail, ofert i kuponów rabatowych od Administratora danych przekazane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Uczestnikom podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora danych pod adresem Dyson Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe – Promocja Dyson” lub na adres e-mail privacy@dyson.com


ZAMKNIJ

Pamiętaj, zgłoszenie zostało poprawnie wysłane, jeśli otrzymałeś potwierdzenie wpływu zgłoszenia na Twój adres e-mail. W przypadku wątpliwości napisz do nas na kontakt@promocjadyson.pl.

Kontakt

Masz pytania dotyczące promocji?

Napisz do nas na kontakt@promocjadyson.pl lub zadzwoń 22 760 10 68 wew. 14*

Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
1Moc ssania testowano zgodnie z normami EN IEC62885-4 CL5.8 i CL5.9, przy maksymalnym załadowaniu pojemnika, w trybie Boost.

2Dotyczy trybu Eco, używanego na podłodze twardej. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od mocy, rodzaju podłogi i/lub zamontowanych końcówek.

3Filtrację testowano względem normy ASTM F1977/F3150, w trybie Boost, wewnętrznie w Dyson oraz w niezależnych Laboratoriach zewnętrznych (SGS-IBR USA).

Formularz został poprawnie wysłany

Promocja trwa od 19.03.2024 r. do 02.04.2024 r. Nie obejmuje zakupów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Szczegóły, wymagania i ograniczenia w regulaminie.